Apsipirkimo sąlygos ir taisyklės

Asmuo, vykdantis prekybą / tinklapio sąvininkas - Jonas Normantas.
El. pašto adresas - info@cesnako.lt, telefono numeris +37060436277
Veikla vykdoma pagal IV pažymą, nr. 617880 (nuo 2014-05-12)

 

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje) ir Pardavėjo (cesnako.lt) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes cesnako.lt el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas asmeniškai informuojamas nebus.
1.3. Pirkti cesnako.lt el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pirkdamas Pirkėjas patvirtina, kad atitinka kurį nors iš 1.3 punkte išvardintų kriterijų. Neatitinkant 1.3 punkte išvardintų kriterijų, Pardavėjas neatsako už bet kokius patirtus finansinius ar bet kokius kitus nuostolius.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas cesnako.lt el. parduotuvėje įsidėjęs prekių į prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo bei atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

 

2. Apsikeitimas informacija ir duomenų sauga.
2.1. Užsisakyti prekes cesnako.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas  cesnako.lt el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas cesnako.lt el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą, miestą, pašto kodą, šalį ir regioną.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo cesnako.lt el. parduotuvėje.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini tik prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas cesnako.lt el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir  neatskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes cesnako.lt el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 3 valandas nuo prekių apmokėjimo momento apie tai informuodamas Pardavėją raštu (el. paštu). Praėjus 3 ir daugiau valandų nuo apmokėjimo už prekes gavimo, užsakymas nebegali būti atšauktas ir laikoma, kad jis pradėtas vykdyti.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su cesnako.lt el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. parduotuvėje, puslapio apačioje esančioje “Klientų aptarnavimas” skiltyje pasirinkus meniu punktą “Prekių grąžinimai” ir atsidariusiame puslapyje užpildžius visus reikiamus laukelius bei paspaudus “Tęsti” ) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
3.4 Taisyklių 3.3. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
3.5. Taisyklių 3.4 ir 3.3. punktuose numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu grąžinama prekė griežtai atitinka visus cesnako.lt el. parduotuvės “Prekių grąžinimas” punkte nurodytus kriterijus.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti cesnako.lt el. parduotuvėje užsakytas prekes ir už jas sumokėti bet kokius taikomus mokesčius (jei prekė atkeliauja tiesiai iš Kinijos).
3.7 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir pranešti apie tai raštu (el. paštu) arba telefonu Pardavėjui.
3.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu (el. paštu) arba telefonu.
3.9. Pirkėjas, naudodamasis cesnako.lt el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
3.10 Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiami cesnako.lt puslapyje, skiltyje Kontaktai)

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis cesnako.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, išskyrus tuos atvejus, kai naudojimasis el. parduotuve nepriklauso nuo Pardavėjo galimybių.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3 Pardavėjas turi teisę nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro joje užsiregistravusių asmenų informavimo.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, nurodytą cesnako.lt el. parduotuvės registracijos formoje.
4.5. Pardavėjas turi teisę siųsti registracijos metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie internetinės parduotuvės veiklą bei parduodamas prekes, vykdomas akcijas.
4.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.7 Atsiradus tam tikroms aplinkybėms, tiesiogiai susijusioms su Pardavėjo finansine padėtimi ar kitomis problemomis, kurių neįmanoma apibrėžti iš anksto, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.
5.1. cesnako.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti prekes bet kokiu paros metu, 7 dienas per savaitę, nebent šį el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių kliučių.
5.2. Prekių kainos cesnako.lt el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis Paysera apmokėjimo sistema – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB“ bankas; „Citadele“ bankas; „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 valandas nuo užsakymo, nes tik gavus apmokėjimą už prekes, prekė pradedama ruošti išsiuntimui Pirkėjo adresu ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Priešingu atveju, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas - DPD kurjeris, jei prekė išsiunčiama iš Lietuvos, arba Fedex / DHL / UPS kurjeris, jei prekė išsiunčiame tiesiai iš gamintojų Kinijoje arba iš gamintojų, esančių Europos Sąjungos šalyje.
6.4. Pardavėjas gali savo nuožiūra ir apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, pasirinkti, iš kurios šalies bus atsiunčiama Pirkėjo užsakyta prekė.
6.5. Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato tokiais terminais:
6.5.1 Jei prekė Lietuvoje – per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes.
6.5.2 Jei prekė užsakoma tiesiai iš gamintojų Kinijoje/Europoje – per 6-13 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes.
6.5.3 Šie terminai yra preliminarūs ir gali skirtis 1-2 dienomis, dėl to Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tačiau dažniausiai prekės ateina greičiau, nei per 3 darbo dienas (jei prekė iš Lietuvos) ir greičiau, nei per 10 darbo dienų (jei prekė iš Kinijos/Europos)
6.6 Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes arba prekių neįmanoma pristatyti Pirkėjo nurodytu adresu, tai jis privalo atlyginti visas Pardavėjo turėtas pristatymo išlaidas. Prekes pristatymo išlaidos jau yra įskaičiuotos į prekės bendrą kainą, tačiau pagal nutylėjimą, prekės pristatymo išlaidos sudaro 20% bendros prekės kainos.
6.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna arba netinkama prekės komplektacija.
6.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybė ir garantijos.
7.1. Kiekvienos cesnako.lt el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie tos prekės esančiame prekės aprašyme ar papildomose tinklapio vietose, apie kurias informuojame minėtame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva ar kitais parametrais gali minimaliai neatitikti realaus prekių dydžio ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Esant poreikiui, pardavėjas tam tikroms prekių dalims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir sąlygos nurodomos el. parduotuvės apačioje esančioje skiltyje “Garantinis aptarnavimas”.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių dalims nesuteikus garantijos arba suteikus tik tam tikrą laiką galiojančią garantiją, jokios papildomos garantijos nėra taikomos pagal jokius kitus teisės aktus.
 

8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo (pavyzdžiui, atlyginti siuntimo kaštus).
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis cesnako.lt el. parduotuve.
8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei cesnako.lt el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.5 Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis prekėmis, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų. Apart naudojimo instrukcijoje, komplektuojamoje su kiekviena preke, nurodytų saugumo reikalavimų, pirkėjas privalo laikytis standartinių pripažintų saugumo reikalavimų, taikomų visiems elektriniams prietaisams, tokių kaip:
8.5.1 Saugokite prietaisus nuo perkaitimo, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir aštrių daiktų.
8.5.2 Naudokite prietaiso pakrovėją tik sausose patalpose.
8.5.3 Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso naudojama įtampa, nurodyta ant etiketės, sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa ir kad prietaiso pakrovėjo poliškumas tinkamas.
8.5.4 Nelieskite pakrovėjo šlapiomis rankomis.
8.5.5 Pastebėję, kad įvyko prietaiso gedimas, arba norėdami prietaisą išvalyti, išjunkite prietaisą iš rozetės.
8.5.6 Neleiskite, kad pakrovėjo laidas būtų sulinkęs, prispaustas ar apstatytas daiktais. Laikykite jį atokiau nuo įkaitusių paviršių
8.5.7 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros, pvz. norėdami bateriją įkrauti per naktį. Išeidami iš patalpos, kurioje naudojate prietaisą, visuomet jį išjunkite. Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo. Įrenginio baterijos įkrovimui užtenka tik tam tikro laiko tarpo, nurodyto ant kiekvienos prekės. Įkraudami įrenginio bateriją per ilgai, Jūs susilpninsite ją, taip pat, baterija gali perkaisti.
8.5.8 Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas prietaiso laidas ir pats prietaisas. Sugedusio prietaiso nebenaudokite.
8.5.9 Naudokite tik originalias gamintojo atsargines dalis.
8.5.10 Nenaudokite prietaiso, užsikloję antklode ar kaip nors kitaip jį uždengę.
8.5.11 Nedėkite šio prietaiso į skystį, nesinaudokite juo vonios kambaryje, netoli vandens ar ne patalpose.
8.6. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri bei nekontroliuoja.
8.7. Atsiradus žalai, nusižengusioji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

9. Rinkodara ir informacija.
9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti cesnako.lt el. parduotuvėje įvairias nuolaidas, akcijas arba išpardavimus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti nuolaidų, akcijų ar išpardavimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks tokių sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo pakeitimų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el. pašto adresais arba užpildydamas esančią formą “Susisiekite su mumis”.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio ar neteisingo elektroninio pašto duomenų.

10. Baigiamosios nuostatos.
10.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.